HSS forum 2018

In November 2018, more than sixty people gathered at the National Heritage Board in Stockholm to participate in the first conference for the newly formed network Heritage Science Sweden (HSS). The purpose of the conference was to highlight current collaborations in the field and discuss how a national research infrastructure within heritage science can be developed, among other things by presenting and discussing joint research projects and future collaboration opportunities. A poster session was also included as part of the conference. The conference, as well as the Heritage Science Sweden network, builds on experiences from a workshop organized in the autumn of 2017 in Visby, Heritage science in Sweden and Europe

Conference Report 2018 (In Swedish)


Conference Content (in Swedish)

Johanna Nilsson, Statens försvarshistoriska museer. Materialanalys och konserveringsmetoder för fanor från slaget vid Narva 1700.


Tor Brostrom, Uppsala universitet. Inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla miljöer


Lovisa Dal, Historiska museet vid Lunds universitet. Analyser av föremål från Sösdala


Karl-Magnus Melin, Göteborgs universitet. Södra Råda kormålningar och Lyngsjö kyrkas antemensale


Jonathan Westin, Göteborgs universitet. Digital Technologies för Heritage Conservation


Ingalill Nystrom, Göteborgs universitet. Heritage science och craft science i Hälsingeprojektet


Lena Holmquist, Stockholms universitet. Arkeologi med laborativ inriktning.


Emma Strömberg, Kungliga tekniska högskolan. Fiber- och polymerteknologi.


Laila Kitzler Åhfeldt, Riksantikvarieämbetet. Runforskning som tvärvetenskapligt område.


Kriste Sibul, Nationalmuseum. Material i utställningar.


Maria Brunskog, Uppsala universitet. Varför konserveringsvetenskap?


Linda Lindblad, Göteborgs universitet. Hantverkslaboratoriets uppdrag som nationell resurs för det kyrkliga kulturarvet


Dag Avango/Lize-Marie van der Watt, Kungliga tekniska högskolan. Svenska kulturarv i Arktis


Hanna Eriksson, Skånes Målerikonservatorer. Medeltida kalkputs och kalkmålningar på kyrkvindar i Lunds stift.