Välkommen

Heritage Science Sverige är ett tvärvetenskapligt nätverk som länkar samman humaniora, naturvetenskap och teknik i syfte att utveckla möjligheterna för kulturarvets bevarande, tolkning, förmedling och förvaltning.