Välkommen

Heritage Science Sverige är tvärvetenskapligt och länkar samman humaniora, naturvetenskap och teknik i syfte att utveckla möjligheterna för kulturarvets bevarande, tolkning, förmedling och förvaltning.