Aktiviteter

Heritage Science Sverige Forum 2018

För första gången kommer ett forum för Heritage Science anordnas i Sverige. Forumet är tvärvetenskapligt och förbinder humaniora, naturvetenskap och teknik i syfte att utveckla möjligheterna för kulturarvets bevarande, tolkning, förmedling och förvaltning. Vi håller en heldag med föreläsningar, möten och workshop i Riksantikvarieämbetets lokaler i Stockholm. Kom och möt andra verksamma inom fältet. Ta del av och diskutera forskningsresultat från projekt med utgångspunkt från vitt skilda områden.

Under forumet kommer vi även hålla kortare workshoppar i små grupper, där deltagare kommer kunna bidra med tankar och erfarenheter inom ett mer specifikt ämnesområde. Här vill vi få in förslag över teman som skulle vara intressanta att utveckla i workshop-formatet. Kanske vill du leda diskussionen i det föreslagna ämnet själv? Föreslå ett eller flera workshop-teman då du anmäler dig. Vi efterlyser även bidrag till en poster-session.