IPERION HS

IPERION HS – Integrating Platforms for the European Research Infrastructure on Heritage Science

EU satsning öppnar möjligheter för nya samarbeten kring kulturarvsfrågor med Europas ledande forskningslaboratorier inom heritage science.

IPERION HS är ett konsortium av partners från 23 länder som bidrar till att skapa en paneuropeisk forskningsinfrastruktur för heritage science. IPERION HS integrerar institutioner med spetskompetens inom heritage science, som erbjuda utbildning och tillgång till en bred palett av expertis samt vetenskaplig utrustning, metoder, data och verktyg för att främja kunskap och innovation.

Projektet är EU:s hittills största satsning på heritage science och syftar till att upprätta en distribuerad forskningsinfrastruktur som sammanföra forskare inom humaniora och naturvetenskap och främjar en tvärvetenskaplig kultur för utbyte och samarbete över nationsgränserna. 

Totalt deltar 67 forskningsorganisationer och laboratorier. Fler än 300 delprojekt kommer att få finansiering. Projektbidragen täcker, förutom tillgång till expertis och instrument, även resor och boende – däremot inte den egna arbetstiden. Som vanligt när det handlar om EU ges bidrag för projektsamarbete över nationsgränser – så ur ett svenskt perspektiv handlar det om samarbete med en partner i ett annat EU-land.

Den totala budgeten är 6,15 miljoner euro, varav ungefär hälften går till utlysningar och projektbidrag. Resterande medel går till utbildningar och fördjupade forskningssamarbeten.

Förutom Riksantikvarieämbetets Kulturarvslaboratoriet, som är sammanhållande svensk nod, deltar tre svenska organisationer i IPERION HS: Göteborgs universitets Hantverkslaboratoriet, Uppsala universitets SciLifeLab Ancient DNA  och Umeå universitets Miljöarkeologiska laboratoriet.

IPERION HS – Integrating Platforms for the European Research Infrastructure on Heritage Science – ingår i EU:s ramprogram för forskning och innovation Horizon 2020 och leds från Italien av nationella vetenskapsrådet Consiglio Nazionale delle Ricerche. Projektet löper under åren 2020 – 2023.

Kontakt

Marei Hacke, Riksantikvarieämbetet  marei.hacke@raa.se

Sara Norrehed, Riksantikvarieämbetet  sara.norrehed@raa.se