E-RIHS

Sedan flera år pågår ett arbete inom EU för att etablera en permanent forskningsinfrastruktur för heritage science, E-RIHS – European Research Infrastructure for Heritage Science. 2016 kom E-RIHS med i ESFRI roadmap – European Strategy Forum for Research Infrastructures och befinner sig sedan dess i förberedande fas.

IPERION HS är det senaste i en lång rad EU-projekt och är tänkt att vara det sista steget mot E-RIHS. Liksom EU:s befintliga forskningsinfrastrukturer inom andra vetenskapsområden, handlar E-RIHS om att dela forskningsresurser, men också om gemensam utbildning, kunskapsutbyte och gemensamma forskningsprojekt.

16 länder har hittills indikerat att de vill delta i E-RIHS, dock ännu inte Sverige. Däremot har Sverige observatörsstatus. Huruvida Sverige ska delta aktivt när E-RIHS drar igång är ett politiskt beslut, det är i slutändan upp till riksdagen.

Tidslinje av relaterade EU-projekt

LabS TECH (FP5, 1999-2002) Laboratories on Science and Technology for the conservation of European Cultural Heritage

EU-ARTECH (FP6, 2004-2009) Access Research and Technology for the conservation of the European Cultural Heritage

CHARISMA (FP7, 2009-2014) Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to conservation and restoration

ARIADNE (FP7, 2013-2017) Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe

IPERION CH (H2020, 2015-2019) Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Cultural Heritage

ARIADNEplus  (H2020, 2019-2022) Advanced Research Infrastructure for Archaeological Dataset Networking in Europe

IPERION HS (H2020, 2020-2023) Integrated Platform for the European Research Infrastructure ON Heritage Science