Dokumentation

Heritage science i Sverige och Europa: Workshop 12–13 oktober 2017 i Visby. Konferensrapport från Riksantikvarieämbetet.

Fulltext-PDF

Heritage Science Sverige forum 2018: 27 november 2018 i Stockholm. Konferensrapport från Riksantikvarieämbetet.

Fulltext-PDF

Filmer och posters