Aktiviteter

Foto: Riksantikvarieämbetet (CC BY)

DiGRA 2020 in Tempere, Finland

DiGRA is the premiere international association for academics and professionals who research digital games and associated phenomena. RISE Prototyping Societies will be hosting a workshop in June 2020, which consists of both a seminar and a practical part, and is open to anyone involved or interested in games, museology and cultural heritage. The theme is ”Cultured Games and bildning: Designing gameplay for the museal experience and cultural heritage”. Visit DiGRA for more information.

Heritage Science Forum 2019 – anmälan öppen!

Den 3-4 december genomförs Heritage Science Forum, denna gång i Göteborg. Värdorganisation är forskningsinstitutet RISE Research Institutes of Sweden, i samarbete med Riksantikvarieämbetet och Heritage Science Sverige. Anmälan är har nu öppnat – säkra din plats i dag!

Unlocking the past: Ancient DNA symposium

Analysis of ancient DNA provides an increasingly important contribution to understanding our past. Combined with other archaeological practices, ancient DNA analysis provide insight into traits, ancestry, and migration of humans, animals and plants. In connection with the establishment with the Science for Life Laboratory (SciLifeLab) ancient DNA facility in Sweden, we arrange a symposium describing the different type of applications of the methodology, historical questions that they are used to address. The SciLifeLab ancient DNA facility will provide analyses as a service to Swedish and international users.

The symposium includes an overview of the field, in-depth presentations of projects, panel debate, a public lecture, social activities, and a symposium dinner on Sept. 24. The event is aimed at archaeologists, museum staff, geneticists, national and local government representatives, and others who are interested in the analysis of ancient DNA.

The symposium will start at 12:30 on Sept. 24, and finish at 17:00 on September 25. The symposium is generously sponsored by SciLifeLab, the Swedish Research Council and the Wenner-Gren Foundations. The symposium is free of charge and we also offer a limited number of free accommodations for participants that require an overnight stay.

Anmälan och mer information

Heritage Science Forum 2019 – save the date

Ett första nationellt forum för heritage science genomfördes på Riksantikvarieämbetet i november 2018. Nu planeras för 2019 års forum, denna gång i Göteborg den 3-4 december. Värdorganisation är forskningsinstitutet RISE.

Många utmaningar inom kulturarvsområdet förutsätter tvärvetenskapliga samarbeten. Heritage science är ett område som kombinerar humaniora och naturvetenskap med traditionella hantverk. Begreppet är internationellt etablerat men inom Sverige är fältet fortfarande under uppbyggnad. 2018 genomfördes en första konferens för heritage science av det nybildade nätverket Heritage Science Sverige. Nätverket är bildat av och för svenska aktörer inom kulturarvsområdet – med representanter från bland annat myndigheter, forskningsinstitutioner och näringsliv.

Mer information

Nationellt forum för inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla miljöer

Uppsala universitet Campus Gotland har erhållit medel för att undersöka möjligheterna att bilda ett nätverk för inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Projektet pågår under 2019.

Inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla byggnader handlar både om vilket klimat som eftersträvas och hur det klimatet kan uppnås på ett sätt som är hållbart. Frågorna är fortsatt aktuella inte minst med de klimatförändringar som förväntas. Det finns behov både av att utveckla ny kunskap och att se till att kunskapen kommer till nytta. Syftet med det föreslagna projektet är att skapa ett bestående nätverk och forum för aktörer intresserade av inneklimat i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Forumet ska sammanföra olika intressenter och skapa förutsättningar för att utveckla och tillgängliggöra kunskap och kompetens inom området.

Projektet genomförs med stöd av Riksantikvarieämbetet och med koppling till arbetet för att utveckla en nationell forskningsinfrastruktur inom området Heritage Science. Projektledare är Tor Broström.

Kulturarvslaboratoriet söker nya gästkollegor för 2020!

Riksantikvarieämbetet tar regelbundet emot gästkollegor till Kulturarvslaboratoriet i Visby. Nu öppnar vi utlysningen för nya samarbetsprojekt där vi genom natur- och tvärvetenskap arbetar tillsammans för att utveckla lösningar och ny kunskap.

Som gästkollega har du en fråga eller ett problem där natur- och tvärvetenskap kan tillföra nya perspektiv eller lösningar. Vi söker nu nya samarbeten inför 2020. Vi kommer i första hand att beakta de ansökningar som inkommer senast den 30 september 2019.

Mer information

Utställningsverkstaden söker samarbeten för 2020!

Utställningsverkstaden är en resurs för ideella och offentligt finansierade museer och kulturarvsaktörer. Vi söker nu samarbetsprojekt inför verksamhetsåret 2020 för att gemensamt kunna utveckla utställningsmediet.

Utställningsverkstaden i Visby har en avancerad maskinpark för utställningsproduktion, samt en bred kompetens inom området. Hos oss finns möjlighet pröva nya koncept och lösningar i direkta samarbeten med våra sakkunniga tekniker. Vi ser gärna samarbetsprojekt mellan flera olika organisationer och branscher i syfte att utveckla utställningsmediet.

Under 2020 samarbetar vi gärna kring:

  • lösningar för ökad tillgänglighet och inkludering,
  • flexibla, mobila och kostnadseffektiva utställningar,
  • miljömässigt hållbara material och lösningar.

Sista ansökningsdag 30 september 2019.

Mer information

Heritage Science Sverige forum 2018

För första gången kommer ett forum för Heritage Science anordnas i Sverige. Forumet är tvärvetenskapligt och förbinder humaniora, naturvetenskap och teknik i syfte att utveckla möjligheterna för kulturarvets bevarande, tolkning, förmedling och förvaltning. Vi håller en heldag med föreläsningar, möten och workshop i Riksantikvarieämbetets lokaler i Stockholm. Kom och möt andra verksamma inom fältet. Ta del av och diskutera forskningsresultat från projekt med utgångspunkt från vitt skilda områden.

Under forumet kommer vi även hålla kortare workshoppar i små grupper, där deltagare kommer kunna bidra med tankar och erfarenheter inom ett mer specifikt ämnesområde. Här vill vi få in förslag över teman som skulle vara intressanta att utveckla i workshop-formatet. Kanske vill du leda diskussionen i det föreslagna ämnet själv? Föreslå ett eller flera workshop-teman då du anmäler dig. Vi efterlyser även bidrag till en poster-session.

När? 27 november 2018

Var? Riksantikvarieämbetet, Storgatan 41, Stockholm

Se Dokumentation